Garantija ir grąžinimas

PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.

 1. Norint grąžinti prekę ji privalo būti nenaudota, pilnos komplektacijos, nesulaužyta ir nesugadinta, neišpurvinta, nepraradusi prekinės išvaizdos, etiketės nenuplėšytos. Pažeidus šias sąlygas prekė tampa negrąžintina.

2. Prekę be defektų, kuri Pirkėjui nepatiko forma, dydžiu, spalva, modeliu ar kompaktiškumu (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) galima grąžinti per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

3. Norintis grąžinti prekę klientas turi raštiškai išreikšti šį pageidavimą – kreiptis elektroniniu paštu.

4. Prekę grąžinantis klientas privalo užpildyti Pardavėjo atsiųstos formos prašymą grąžinti prekes.

5. Grąžinama prekė turi būti saugiai įpakuota originalioje dėžėje bei siunčiama atgal per VENIPAK kurjerį. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos.

6. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentus arba jų kopijas, garantinį taloną ir užpildytą prekių grąžinimo prašymą.
7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. 

8. Kai prekė grąžinama Pirkėjui tenka prekių siuntimo išlaidos. Pinigai klientui grąžinami per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo atėmus faktines siuntimo išlaidas (t.y. jeigu perkant prekę pristatymas Jums yra nemokamas, ją grąžinant iš apmokėtos sumos išminusuojama faktinė prekės siuntimo kaina).

 

GARANTIJA

1. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims suteikia skirtingo laiko kokybės garantiją, garantinio laikotarpio terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių garantiniame talone.

2. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. Garantinio laikotarpio metu pastebėjus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti ir nedelsiant atsiųsti fotonuotrauką elektroniniu paštu. Tokiu atveju visa informacija bus perduota prekės gamintojui, kuris nustatys, ar prekės defektas garantinis, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo priimtą sprendimą Pirkėjas informuojamas nedelsiant.

3. Pateikdami prekę remontui būtina pateikti prekės pirkimo dokumentus bei prekės garantinį taloną.

4. Visas išlaidas susijusias su prekės pristatymu į garantinio aptarnavimo centrą ir iš jo apmoka pirkėjas.

5. Tuo atveju, kai pristatytoje remontui prekėje gamyklinių defektų nėra, arba jie atsirado dėl vartotojo netinkamų veiksmų, nesilaikant gamintojo pateiktos surinkimo ir naudojimo instrukcijos, atsiradusių mechaninių ar kitų pažeidimų paieškos ir likvidavimo, išlaidas apmoka Pirkėjas.

6. Garantinis remontas atliekamas per 15 darbo dienų. Išimtiniais atvejais, kai reikalingų detalių, dėl nepriklausančių nuo mūsų ir mūsų įgaliotų atstovų aplinkybių, negalima gauti, garantinio remonto trukmė gali būti pratęsta iki 30 darbo dienų.